Բակային խնամքի աշխատանքների գրաֆիկ
Աշխատանքների ժամկետ
 • Փետրվարի - մայիս
Փուլեր
 • աղբահավաք
 • տարածքների փոցխում, քաղհանում
 • չորացած բույսերի, տերևների հավաքում
 • հողի փորում
 • աշխատանք քնեցրած վարդերի հետ
 • վարդերի, այլ ծաղիկների սերմնացան
Տարածքներ
 • Մայր դպրոցի մուտքի Ավագ դպրոցի թև
 • հայրենագիտական ակումբի բակ
 • Ավագ դպրոցի ներքին բակ
 • մարզական հեծանվաուղիներ, մարզադաշտեր
Ընթացքում
 • սովորողների աշխատանքային խմբերի ստեղծում
 • աշխատանքների բաշխում
 • համատեղ աշխատանք կրթահամալիրի հյուրերի հետ  
Անհրաժեշտ պարագաներ    
 • բահ
 • փոցխ
 • անվավոր սայլ
 • էտի մկրատ
 • աշխատանքային ձեռնոցներ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Комментарии

Популярные сообщения