1. Նախագիծ՝ բնական ցուցիչով աստիճանային ֆունկցիա

Բնութագրել բնական ցուցիչով աստիճանային ֆունկցիան, գծել գծագիրը ԳեոԳեբրա-ում և տեղափոխել ֆալյի մեջ:

1.     Ֆունկցիայի որոշման տիրույթ x  (- ; + )
2.     Ֆունկցիայի արժեքների տիրույթ x (- ; + )
3.     Ֆունկցիայի աճման միջակայքերը x (- ; + )
4.     Ֆունկցիայի նվազման միջակայքերը x (- ; 0
5.     Ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները (ֆունկցիան դրական է միշտ, բացի 0-ից) x  (- ; 0]  [0; +  
6.     Ֆունկցիայի նշանապահպանման միջակայքերը (այն միջակայքերը, որտեղ ֆունկցիան դրական է կամ բացասական)
Ֆունկցիան դրական է երբ՝ x  [0; + )
Ֆունկցիան բացասական է, երբ՝ x  [- )
7.     Ֆունկցիայի գրաֆիկի և կոորդինատային առանցքների հատման կետերը
8.     Ֆունկցիան հատվում էմիայն մեկ կետում՝ 0:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


Комментарии

Популярные сообщения