Communicate - Հաղորդակցություն

1.       Երբ ես կարդացի այդ հայտարարությունը թերթում, որոշեցի դիմել այդ պաշտոնի համար:
When I read that announcement in the newspaper, I decided to apply for that position.
2.       Ապոլոն թիմի խաղը հեռարձակվեց հեռուստատեսությամբ:
Apolon’s game was  broadcast on TV.
3.       Մի ընդհատիր ինձ ,երբ ես խոսում եմ:
Don’t interrupt me, when I’m speaking.
4.       Մրցավարը դուրս հանեց Մեսսիին հայհոյելու համար:
The arbiter sent off Messi for swearing.
5.       Երբ մենք հեռուստացույց ենք դիտում, մենք հեռուստադիտող էինք:
When we watch TV, we are viewers.
6.      Երբ մենք խաղը դիտում ենք մարզադաշտում, մենք հանդիսատես ենք:
When we watch the game in the stadium, we are spectators.
7.       Շատ առցանց հարցաշարեր կան համացանցում:
There are many online tests on the internet.
8.       Երբ ես խոսում էի հեռախոսով, մեր կապը կտրվեց:
When I was speaking on the phone I was cut off.
9.       Խնդրում եմ մի կախեք հեռախոսը, ես ցանկանում եմ ձեզ երկու քաղցր խոսք ասել:
Please, don't hang up, I want to say two sweet words to you.
10.  Այդ գիրքը լույս տեսավ անցյալ տարի և ունեցավ շատ ընթերցողներ:
That book came out last year and has had many readers.
11.  Ձեր դեմքը շատ անարտահայտիչ է:
Your face is very inexpressive.
12.  Խնդրում եմ տվեք ձեր մեկնաբանությունը այս հոդվածին:
Please, give your comment on this article.
13.  Համացանցը լի է Հենրիխ Մխիթարյանի մասին տեղեկատվությամբ:
The web is full of information about Henrikh Mkhitaryan.
14.  Թարգմանեք այս նախադասությունը հայերենից անգլերեն:

Translate this sentence from Armenian into English.

Комментарии

Популярные сообщения