Մայր դպրոցի ոճավորման աշխատանք, Ավագ դպրոցի մուտք

Ժամանակահատված՝ ապրիլի 1-30
Նպատակ
 • Մայր դպրոցի մուտքերի թարմացում, գեղարվեստական նոր լուծումներ
 • Ավագ և Միջին դպրոցների ներքին բակերի մուտքերի ոճավորում, նմանեցում
Նախատեսվող աշխատանք
 • կարմիր ավազի առանձնացում, հողի փխրեցում, սալիկների տեղադրում, սիզախոտի ցանք
Խնդիրներ
 • տվյալ տարածքի չափագրում
 • սալիկների քանակի հաշվարկում 
 • սիզախոտի, սալիկների ձեռքբերում
Ընթացքում

 • քննարկում ծրագրի ղեկավարի հետ 
 • համատեղ աշխատանք Միջին դպրոցի նախագծային խմբի հետ 

Աշխատող թիմ
 1. Գրիգորյան Արամայիս - 11-րդ դասարան
 2. Սարգսյան Վահե Կարենի - 11-րդ դասարան
 3. Ջահանգիրյան Էդուարդ - 11-րդ դասարան
 4. Ղազարյան Գարեգին - 11-րդ դասարան
 5. Հակոբյան Ռուբեն - 11-րդ դասարան

Комментарии

Популярные сообщения