«Սեբաստացու օրերին կրթական պարտեզում» նախագիծ

Մայր դպրոցի կանաչապատում
Թփերի տնկում, վերատնկում
Փոսերի փորում, հողի փխրեցում
Արևմտյան գլխավոր մուտքի բարեկարգում


Ավագ դպրոցի մուտքի բարեկարգում՝
1. Տերևների հավաքում
2. Ծառերի, ծաղիկների, թփերի էտ
3. Ավագ դպրոցի ներքին բակի բարեկարգում
4. «Բացօթյա ընթերցարան» նախագիծ

Անհրաժեշտ պարագաներ՝ բահ, դույլ, փոցխ, մկրատ
Անհրաժեշտ տնկիներ՝ ցախակեռաս, սիրիական վարդ

Комментарии

Популярные сообщения