Translation from Armenia into English


Այսօր կատարյալ տոն էր քաղաքում: Երևանը ծիրանագույն հագած նշում էր 2795 ամյակը:  Քաղաքի եռուզեռը, ամենուր ծածանվող դրոշները, մարդկանց ժպտացող դեմքերը ակամայից փոխում էին տրամադրությունդ:  Դե իսկ մենք արդեն իսկ բարձր տրամադրությամբ գնացինք քաղաք, նշելու  այդ տոնը:  Զավեշտալի պահերը մեզ հետ էին ամենուր: Սկսենք նրանից ,որ երթուղային չկար գնալու համար: Ստիպված նստեցինք  մի երթուղային որը մեզ տարավ ավտոկայան, այնտեղից էլ գնացինք  ոտքով մինչև հրապարակ :Մինչև հրապարակ ամեն ինչ լավ էր , իսկ այ հրապարակում նկատեցինք որ կեսը չկան : 

Today was a complete festival in city. Erevan wore orange and was celebrating his 2795th anniversary. The city's whirl, flags that were waving everywhere and smiling faces of people that were changing moods. Our moods were already up and we went to the center of city to celebrate that festival. Fun situations were with us everywhere.  Starting from, that there was no bus to go there. So we took a bus which took us to the bus-stop, and then we went to the square by foot. Till the square everything was fine, until we found out that we were missing people.

Комментарии

Популярные сообщения