Ես գիտեմ, որ ոչինչ չգիտեմ


Հայտնի փիլիսոփա Սոկրատեսից մեզ մնացել են երեք կարևոր արտահայտություններ,դրանք են՝«Ես գիտեմ, որ ոչինչ չգիտեմ»,«Ճանաչիր ինքդ քեզ» և «Արժանապատիվ մահ»:Ես այս թեմաներից ընտրեցի «Ես գիտեմ, որ ոչինչ չգիտեմ»,քանզի ներկայիս հասարակությանը պետք են երեքն էլ:Այս արտահայտությունը Սոկրատեսի ամենասիրելի արտահայտությունն էր, նրա փիլիսոփայության հիմքը: Ես ոչինչ չգիտեմ, սա նշանակում է, որ ես որքան էլ հեռուն շարժվեմ մտքի ասպարեզում,ես չեմ հանգստանա ձեռք բերածով,ինձ այն պատրանքով չեմ խաբի,թե բռնել եմ ճշմարտության ուղին:
«Ես գիտեմ, որ ոչինչ չգիտեմ» սկզբունքը, որով առաջ է շարժվում փիլիսոփան,վերաբերում է նրանց, ովքեր չգիտեն, որ չգիտեն բայց վիճում են: Նա զրույցը վարում է այնպես, որ զրուցակիցը շուտով հայտնվում է փակուղու մեջ և սկսում ինքն իրեն հակառակվել: Զրուցակցին թվում է, թե Սոկրատեսը նույնպես դիտմամբ խճճվում է,որ խճճի իրեն:Սակայն Սոկրատեսյան զրույցի նպատակը զրուցակցի անգիտության, մոլորության կամ սխալի ցուցանումը չէ.զրույցի ընթացքում պետք է մեզ հասնի ճշմարտությունը:
Այդ ընթացքում պարզվում է, որ քննարկվող առարկան ունի շատ չբացահայտված կողմեր ու հատկություններ: Դրանք ընդհանրացնելու համար Սոկրատեսը կիրառում է այնպիսի մեթոդ, որի դեպքում մասնավորից ընդանում ենք դեպի ընդհանուրը: Միտքն արտահայտում է ընդհանուրը՝ հենվելով իրերի նման հատկությունների վրա:
Այսպիսով այս արտահայտությունն իր մեջ ունի լայն իմաստ,որը ցավոք սրտի բոլորը չէ որ հասկանում են:Այսարտահայտությունը Սոկրատեսի  այն երեք հարստություններից մեկն է, որով պետք է առաջնորդվենք բոլորս:


Комментарии

Популярные сообщения