Մաթեմատիկական պատկերացումների ձևավորման մեթոդիկաԼուսանկարը` Անի Սարգսյանի
© Սեբաստացի TV 2018
Առցանց աշխատանքներ
  • Մաթեմատիկական պատկերացումների ձևավորումը գործունեության բոլոր ձևերում ըստ տարիքային   խմբերի (այս բաժնում կարևորեք, նախադպրոցական տարիքի երեխաների դաստիարակության հիմնահարցը, հայտնի մանկավարժներ՝ Կ.Դ.Ուշինսկիի, Լ.Ն.Տոլստոյի, Մ.Մոնտեսսորիի, Ֆ.Ֆրեբելի մեթոդական կիրառությունը նախադպրոցական տարիքի երեխաների զարգացման հարցում, ուսուցման արդյունավետությունը ապահովող միջոցների կազմակերպումը):
  • Թվաբանական խաղեր՝ պատրաստեք տեսանյութեր (այս բաժնում ներառեք թվաբանական խաղեր, որոնք զարգացնում են երեխայի ուշադրությունը, հիշողությունը, մտածողությունը, երևակայությունը և մոտորիկան: Կարող եք կազմակերպել նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար և պատրաստել տեսանյութեր):
  • Խաղեր- թարգմանություն (այս բաժնում ընդգրկեք տարբեր կայքերից թարգմանած խաղեր, որոնք վերաբերվում են համեմատությանը, համաչափությանը և նմանությանը):
  • Մեդիափաթեթ (այս բաժնում ներկայացրեք ձեր կազմած մաթեմատիկական խաղ-խնդիրները 2-5 տարեկանների համար, որոնք զարգացնում են երեխայի տրամաբանությունը):

Комментарии

Популярные сообщения