Պարտիզապուրակային աշխատանքԱշխատանքի վայր` Ավագ դպրոցի ներքին բակ
Ուղղություններ`
  1. Տարածքի փոցխում
  2. Աղբի հավաքում 
  3. Վարդատունկ
Կազմակերպչի անելիք` 
  1. Ավագ դպրոցի սովորողների ներառումը «Աշնանային ուսումնական աշխատանքային նախագիծ 2017»-ին
  2. Բակային աշխատանքների համակարգում
  3. Հերթափոխ խմբերի նախապատրաստում
Լուսաբանում՝ 1, 2

Комментарии

Популярные сообщения